psychoteriapia Olsztyn, terapia uzależnień Olsztyn

PROGRAM 12 KROKÓW

Jeśli chcesz pokonać przeszkody na drodze osobistego rozwoju korzystając z dorobku psychologii i otwierając się na pomoc Boga, skorzystaj z programu terapeutyczno-formacyjnego.

Kto może być uczestnikiem spotkań?

Osoby:

 • uwikłane w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich
 • zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • z zaniżoną samooceną
 • z tendencją do izolowania się
 • zależne, szukające uznania za wszelką cenę
 • przeżywające lęki, dające się łatwo zastraszyć
 • uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne
 • przesadnie odpowiedzialne lub nieodpowiedzialne wcale
 • zranione w dzieciństwie
 • odczuwające nadmierną potrzebę kontroli
 • mające trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca
 • pragnące zmiany swego życia na lepsze

Obszar treściowy i formalny.

Program bazuje na 12 Krokach Anonimowych Alkoholików. Przy tym osobista i grupowa praca inspirowana jest w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

Praca z programem „Wreszcie żyć” obejmuje:

 • osobistą pracę nad 12 krokami przy pomocy materiałów formacyjnych
 • spotkania w grupie – co dwa tygodnie, po dwie godziny
 • grupa liczy max 9 osób

Miejsce spotkań:

Gabinet Psychoterapii – Ireneusz Gawkowski
ul. Puszkina 9/2, 10-295 Olsztyn

Zgłoszenia:

Wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 600 920 184

realizacja: easysite.pl