psychoteriapia Olsztyn, terapia uzależnień Olsztyn

ENDOMETRIOZA – WSPÓLNIE DO ZDROWIA

Endometrioza, jak każda choroba naznaczona jest ogromem cierpienia. Jest to cierpienie nie tylko somatyczne, lecz również ma wiele implikacji psychicznych.
Fizyczny ból, często niezrozumiały i niezawiniony, uruchomia nieświadome procesy psychologiczne, które często wzmacniają bolesność życia i zniekształcają obraz własnego JA.

Mimo tak ogromnego bólu, pacjentki nie uzyskują wśród swoich lekarzy ginekologów właściwej diagnozy i nowoczesnych form leczenia. Przepisywane są im leki przeciwbólowe i skierowania do lekarzy psychiatrów z uwagi na podejrzenie u nich zaburzeń psychiatrycznych z somatyzacją. Nikła wiedza społeczna o endometriozie, granicząca z ignorancją i niezrozumieniem, dodatkowo izoluje społecznie pacjentki, które skazane są niejednokrotnie na cierpienie w samotności. Uciążliwy ból dokuczliwy jest w każdej niemal dziedzinie życia kobiety borykającej się z endometriozą. Wiąże się to z problemami w pracy, utrudnionym funkcjonowaniem wśród ludzi, przyjaciół a nawet rodziny, problemami i dyskomfortem we współżyciu. Kobiety często słyszą, że ból podczas miesiączki jest czymś naturalnym i należy się z tym pogodzić.To sprawia, że pacjentka przeżywa siebie w sposób redukcjonistyczny, co utrudnia doświadczenie prostych radości i poczucia wpływu na swoje życie.Koncentracja na pozbyciu się bólu przy braku właściwej medycznej diagnozy, osłabia nadwyrężoną psychologiczną organizację JA, niszcząc nadzieję na zdrowe życie, potomstwo i satysfakcjonującą relację interpersonalną.Wieloaspektowość tej choroby, wymaga holistycznego podejścia do pacjentki. Poza specjalistyczną i pełną wiedzą medyczną, do której każdy pacjent ma prawo, potrzeba opieki psychologicznej.

Tworzące się grupy samopomocowe kobiet, które dzielą się swoim doświadczeniem i cierpieniem, niosą wsparcie wspólnotowe. Dają one poczucie, że żadna z uczestniczek nie jest już sama i odkrywa, że nie jest naznaczona przez los, Boga, swoją przeszłość, bądź przodków na znoszenie tej choroby. Wspólnota daje siłę i wlewa nadzieję. Pozwala w bezpiecznym gronie wypowiedzieć swój ból, otrzymać wsparcie i co najważniejsze, być zrozumianą.

Niezmiernie ważne jest również poczucie przynależności relacyjnej. Ogromną rolę odgrywają mężowie lub partnerzy pacjentek. Ich obecność może koić, ale jednocześnie może ranić. Istotne zatem jest edukowanie pary i pomoc w nauce trwania w cierpieniu partnerki. Doświadczenie podpowiada mi, że bywa z tym różnie. Związek może wzmocnić się w kryzysie, ale również uświadomić sobie, że rozwiązaniem może być również rozstanie. Aby pomóc w znoszeniu cierpienia i wsparciu dla związku pomocna może być indywidualna terapia pary. Inną z forma pomocy jest grupa terapeutyczna o określonym profilu. W przypadku endometriozy, może to być grupa kobiet samotnych lub związków borykających się z tą chorobą. W takiej pracy stwarzane są przyjazne warunki do zaopiekowania się nie tylko aspektem cierpienia związanego z konkretna chorobą, ale również uzdrawianie związku z przeszłych zranień lub weryfikacja nierealistycznych oczekiwań.
Choroba wiąże się z utratą zdrowia. Ta zaś z poczuciem, że coś się traci. Warto zastanowić się, czy każdy przeżywa okres straty, żałoby w ten sam sposób. Powszechnie stosowana w terapii wieloetapowa strategia pracy nad stratą, nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Wg nowszej koncepcji, każdy przeżywa swój ból utraty we własny intymny sposób. Rolą terapeuty, jest pomoc w odkryciu indywidualnego doświadczania straty oraz towarzyszeniu w jej przepracowaniu.

           

6864

           

           

           

            Warsztat pracy własnej na tle grupy.

Termin: 1-2 czerwca 2018 r.

Miejsce spotkania:

GABINET PSYCHOTERAPII   Ireneusz Gawkowski

10-295 Olsztyn, ul. Puszkina 9/2 (osiedle Zatorze)

http://psychoterapiagawkowski.pl

Grupa warsztatowa dedykowana jest dla osób doświadczających cierpienia emocjonalnego, związanego z chorobą, stratą, brakiem możliwości spełnienia pragnień, bądź odrzuceniem przez bliskich. Osamotnienie, poczucie niezrozumienia, wyciska bolesne piętno nie tylko na osobie zmagającej się z problemem, lecz również wpływa negatywnie na jego relacje z najbliższymi. Celem proponowanego warsztatu, nie jest pozbycie się cierpienia, lecz nauka nowych umiejętności radzenia sobie z nim. Najpiękniejszym darem dla człowieka jest to, że nie musi być z tym sam. Dzięki dzieleniu się z innymi (grupa), uzyskujemy wsparcie,  zrozumienie, a czasem odnajdujemy inne sposoby radzenia sobie. Dzięki informacjom od grupy, mamy szanse na poprawę własnego obrazu i zwiększenia wpływu na swoje życie.  Wiedza o tym, że inni również borykają się z własnymi problemami oraz to, że we wspólnocie odnajdujemy siłę i nadzieję na lepszą przyszłość, poprawia jakość życia i pozwala budować satysfakcjonujące więzi z najbliższymi. Poprzez trudną lub zaburzoną relację ból wzrasta. Często najbliżsi z różnych powodów nie dają ukojenia. Jednak każdy człowiek ma w sobie siłę, dzięki której może odnaleźć zasoby potrzebne mu do uzdrawiania siebie samego. Nikt za niego tego nie zrobi, ale nie może tego zrobić całkowicie sam. Grupa odzwierciedla emocje obecne podczas pracy poszczególnych osób i pozwala lepiej zrozumieć pozawerbalną treść. Przy tej okazji uczestnicy poznają własną emocjonalność, która zawsze związana jest ze światem myśli i zachowań.

Sesja zaczyna się krótką praktyką uważności. Następnie jedna z osób przedstawia swoją trudną relację, lub problem z którym się zmaga. Po jej przedstawieniu, grupa zadaje kilka pytań pomocniczych dla lepszego zrozumienia usłyszanej opowieści. W tym momencie rozpoczyna się podstawowa pracy grupy na rzecz opowiadającego. Jest ona kierowana przez prowadzącego. Czynnikiem pomagającym w nauce  konstruktywnego przeżywania cierpienia, są odzwierciedlenia uczestników warsztatów. Leczące również jest uświadomienie sobie, że istnieją inne perspektywy i rozwiązania. Wynika to z przepracowywania podczas sesji przekonań kluczowych i weryfikacji myśli automatycznych. Praca może być ubogacona  krótką psychodramą, odegraną przez uczestników sesji. Wysycenie treści poznawczych i emocjonalnych w grupie oznacza zakończenie procesu. Pozostaje już tylko podzielenie się przeżyciami osoby przedstawiającej swój problem, związanymi z pracą grupy. Ostatnią rundą dla wszystkich, jest nauka wyrażania wdzięczności. Nad całością zajęć czuwa prowadzący.

Optymalna ilość osób w grupie to 8-10. Program warsztatów został tak skonstruowany, aby większość uczestników mogła podzielić się swoim problemem i omówić go na tle grupy. Czas potrzebny na pracę dla jednej osoby to około 60-70 min. Ze względu na specyfikę pracy, bardzo ważna jest obecność we wszystkich blokach oraz punktualność.

Noclegi organizowane są indywidualnie przez uczestników warsztatów. Podczas rezerwowania noclegów, proszę uwzględnić czas potrzebny na punktualne dotarcie do miejsca warsztatów.

Catering: podczas całego warsztatu będą dostępne herbaty, kawa, woda oraz zdrowe przekąski. Dla bezpiecznej i swobodnej pracy można z nich korzystać jedynie podczas przerw. Na piątkowym spotkaniu powitalnym, uczestnicy zdecydują o sobotnim obiedzie. Dla lepszej organizacji, preferowane jest wspólne zamówienie. Poniżej ewentualni „zdrowi” dostawcy (menu i ceny) w Olsztynie:

http://bodychief.pl;         http://maczfit.pl;         http://lightbox.pl;

 

Koszt całego warsztatu od osoby – 150 zł. Jest możliwość otrzymania imiennego rachunku.

Ilość uczestników jest ograniczona. Warunkiem uczestnictwa będzie wpłata na rachunek bankowy. Zostanie on podany mailem po wstępnej rozmowie telefonicznej z prowadzącym:

Ireneusz Gawkowski, tel. 600 920 184, mail: ireneuszgawkowski@gmail.com

 

Agenda.

Piątek:

1700 – 2000  – powitanie, zapoznanie się z formą pracy, sprawy organizacyjne, praca grupowa, przerwa

Sobota:

1000 – 1400  praca grupowa x 3 sesje z przerwami

1400 – 1600  przerwa obiadowa

1600 – 2000  praca grupowa x 2 sesje z przerwami  + zakończenie

realizacja: easysite.pl