psychoteriapia Olsztyn, terapia uzależnień Olsztyn

PROGRAM OGRANICZANIA PICIA

Za: http://www.parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe/programy-ograniczania-picia

Jest oddziaływania indywidualne i/lub grupowe nakierowane na wypracowanie zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu, zgodnego z ustalonym wspólnie z terapeutą planem picia, zawierającym zestaw zasad dotyczących używania alkoholu (ilość, częstość, kontekst, czas i miejsce).

Grupy odbiorców:

• osoby pijące alkohol szkodliwie,
• osoby uzależnione od alkoholu, szczególnie:
• bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu,
• nie akceptujące trwałej abstynencji jako celu terapii,
• w początkowej fazie uzależnienia,
• z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia,
• doświadczające mniejszej ilości problemów związanych z piciem,
• lepiej funkcjonujące społecznie,
• młodsze

Podczas konsultacji i sesji terapeutycznych pacjenci nie mogą być pod wpływem alkoholu.

 

realizacja: easysite.pl